............
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 (แผนที่) โทรศัพท์/โทรสาร 043-742823,  ภายใน 6182